Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Για το μέχρι σήμερα έργο μας και την ανάγκη θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ενίσχυσης του Δημόσιου φορέα

Οι εργαζόμενοι στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Κτ.Υπ.) (πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ) έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη την ανάγκη θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ενίσχυσης του φορέα που εργαζόμαστε, ώστε πράγματι να αποτελέσει τον κατ’ εξοχήν αρμόδιο τεχνικό οργανισμό του Δημοσίου για όλα τα Δημόσια Κτίρια με προτεραιότητα στα Σχολεία, τα Νοσοκομεία, τα Δικαστήρια και τις άλλες υποδομές Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δίνουμε μια άνιση μάχη με τους επιχειρηματικούς και κατασκευαστικούς ομίλους, που έχουν στόχο την υποβάθμιση, απαξίωση και ιδιωτικοποίηση του έργου μας. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απόκρυψη και καπηλεία σειράς έργων, που εμείς εκτελέσαμε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, όπως πρόσφατα το σχολείο στην πρώην «Βίλα Αμαλία» (2ο Λύκειο Αθηνών), το 42ο Λύκειο Αθηνών (απέναντι από τα γραφεία της ΚτΥπ.!!!), το νοσοκομείο Σαντορίνης, κ.ά. Παρόλα αυτά και με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε ο Μνημονιακός νόμος των συγχωνεύσεων και ίδρυσης της Κτ.Υπ., έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα σαν εργαζόμενοι -με την δουλειά και τους αγώνες μας- να συνεχιστεί το σημαντικό κοινωνικό έργο της Κτ.Υπ., σε συνθήκες μάλιστα πολύ δύσκολες για όλους μας.
Με αυτά τα δεδομένα θέλουμε να παρουσιάσουμε πολύ συνοπτικά ένα μόνο μέρος της δουλειάς μας, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε τις σημαντικές ανάγκες, τα κενά, τις καθυστερήσεις και τα άλλα προβλήματα, που υπάρχουν και απαιτούν άμεσες & ουσιαστικές λύσεις και αποτελέσματα:
1. Το τελευταίο διάστημα παραδόθηκαν ή θα παραδοθούν άμεσα συνολικά πάνω από 50 έργα: Παιδείας (Ράλλειος Πειραιά, 13ο Δημ. Σχολ. Καλλιθέας, 1ο & 2ο Λύκεια Αργοστολίου, Νηπιαγωγεία, 23 έργα ΣΔΙΤ προϋπολ. 112 εκατομ. € κ.ά.), Υγείας (Γενικό Νοσοκ. Θήρας, που εγκαινιάστηκε μάλιστα από τον πρωθυπουργό, Γενικό Νοσοκ. Σύρου, Κέντρο Υγείας Λεχαινών, Γενικό Νοσοκ. και Κέντρο Υγείας Φιλιατών), Δικαιοσύνης (Παρεμβάσεις-Συντηρήσεις στον Άρειο Πάγο, στο Εφετείο – Ειρηνοδικείο – Πρωτοδικείο Αθηνών, στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών, στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου).
2. Συνολικά 93 κατασκευαζόμενα έργα: 43 έργα Παιδείας προϋπολ. 141 εκατομ. €,  12 έργα Υγείας προϋπολ. 247 εκατομ. € και 38  έργα Δικαιοσύνης προϋπολ. 40 εκατομ. €.  Με ευθύνη μας γίνεται η διαχείριση και σειράς άλλων έργων (κλειστά γυμναστήρια, πυροσβεστικοί σταθμοί και Σχολεία με ΣΔΙΤ, μελέτες που εκπονούνται από Δήμους και Περιφέρειες κ.ά.).
3. 150 Μελετώμενα έργα : Εκτελούνται από την υπηρεσία 150 μελέτες σε έργα Παιδείας, Υγείας, Δικαιοσύνης προσπαθώντας να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ όσο γίνεται περισσότερα από αυτά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ένταξης δεκάδων κτιρίων σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
4. Προμήθειες-Εξοπλισμοί: Έχουν εξοπλιστεί στην πλειονότητά τους τα σχολεία όλων των βαθμίδων και συνεχίζονται οι προμήθειες (βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για εξοπλισμό μαθητών ΑΜΕΑ, για έδρες, γραφεία διαφόρων ειδών, καθίσματα, αρχειοθήκες κ.λ.π.). Συνεχίζεται ο έλεγχος ανά την Επικράτεια για αίθουσες ελαφράς κατασκευής, που δεν χρησιμοποιούνται σε σχολεία (μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί περίπου 25 σε σχολεία άλλων Δήμων και πάνω από 70 σε άλλα σχολεία στον ίδιο Δήμο). Παράλληλα είμαστε επιφορτισμένοι με τον ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό υποδομών Υγείας (Πλήρης νοσοκομειακός εξοπλισμός, Τομογράφοι) αλλά και τον εξοπλισμό υποδομών Δικαιοσύνης (εξοπλισμός ακροατηρίων, πλήρης εξοπλισμός σωφρονιστικών καταστημάτων).
5. Προσεισμικός έλεγχος: Συνεχίζεται σε σχολικά κτήρια, που κατασκευάστηκαν με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ζ2 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, με ίδια μέσα και προσωπικό. Όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, πάνω από το 40% των σχολικών κτιρίων είναι κτισμένα πριν από 40 και πλέον χρόνια και αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα μας είναι σεισμογενής, απαιτεί η πολιτεία να πάρει κατά προτεραιότητα, όλα τα απαραίτητα μέτρα Προσεισμικών ελέγχων και Αντισεισμικής θωράκισης, μετά μάλιστα και από τον πρόσφατο φονικό σεισμό στη γειτονική Ιταλία. Απαιτείται επειγόντως η εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ώστε να επισπευστούν οι έλεγχοι στα σχολικά κτήρια, τις μονάδες υγείας και τα κτίρια δικαιοσύνης και να επεκταθούν και σε άλλα δημόσια κτίρια.
6. Οι εργαζόμενοι στην Κτ.Υπ. είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα όπως οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για τους σκοπούς του φορέα, η συμμετοχή σε Επιτροπές Καταλληλότητας σε οικόπεδα και προς ενοικίαση κτίρια για σχολεία (μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουμε συμμετάσχει σε 150 Επιτροπές Καταλληλότητας), η διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ, ο έλεγχος μελετών, που εκπονούνται από Δήμους και Περιφέρειες).
Σε συνέχεια όσων προαναφέραμε θα πρέπει να επισημάνουμε πολύ συνοπτικά ότι για να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί ο ρόλος και το έργο του δημόσιου φορέα που εργαζόμαστε απαιτούνται:
Θεσμική κατοχύρωση της Κτ.Υπ. ως κατ΄εξοχήν αρμόδιου φορέα του Δημοσίου για όλες τις κτιριακές του υποδομές. Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και υπουργικών αποφάσεων πρέπει να κατοχυρωθεί και να ενισχυθεί  η απευθείας ανάθεση και χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων από τα συναρμόδια υπουργεία, τις Περιφέρειες & τους Δήμους. Η εκ νέου περικοπή κατά 45% των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για την Κτ.Υπ. προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο έργο μας,  παρά  τις φιλότιμες προσπάθειες για ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων έργων στο ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Ενίσχυση του φορέα με επιπλέον εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα, σε κρίσιμους τομείς όπως ο Προσεισμικός έλεγχος όλων των Δημοσίων Κτιρίων με προτεραιότητα στις δομές Παιδείας, Υγείας & Δικαιοσύνης.
Ο φορέας  έχει αποδείξει ότι διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να φέρει σε πέρας την κατασκευή νέων ή την ανακατασκευή υπαρχόντων δημόσιων κτιρίων, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και στο ελάχιστο δυνατό κόστος, από την έρευνα απόκτησης οικοπέδου μέχρι την παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι», υπό την προϋπόθεση της ανάθεσης & χρηματοδότησης των έργων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως παιδικοί σταθμοί, κοινωνικά φαρμακεία, ξενώνες ευπαθών ομάδων, χώροι υποδοχής μεταναστών, αρκεί να μας ανατεθούν.
Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη και ενάντια στις κοινωνικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον, οποιαδήποτε ενέργεια για ένταξη της Κτ.Υπ. στο λεγόμενο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και καλούμε τους αποδέκτες των έργων και των υπηρεσιών μας να στηρίξουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια για υπεράσπιση και αναβάθμιση του Δημόσιου χαρακτήρα & του έργου των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.


Για το Δ.Σ. του Σωματείου

      Ο πρόεδρος                                 Ο γεν. γραμματέας

                            Μανώλης Δανδουλάκης                  Σάκης Παπαδόπουλος
                               (6977-674562)                                  (6971-900537)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου