Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

108ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάσθηκαν τα δύο νηπιαγωγεία, οι περίοικοι το αποκαλούσαν "χαβούζα" μέχρι πριν δύο - τρία  χρόνια. Δείτε πως είναι τώρα:
1.         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ :  «108ο & 5ο Νηπιαγωγεία Αθήνας »

APXITEKTONIKH MEΛETH :Μαρίνα Βασιλοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΚΤΥΠ ΑΕ
ΣTATIKH MEΛETH : Ιωάννης Φακίνος Πολιτικός Μηχανικός ΚΤΥΠ ΑΕ
H/M MEΛETH: Ελένη Φάρκωνα, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΚΤΥΠ ΑΕ
                         Ελένη Δημοπούλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΚΤΥΠ ΑΕ
EΠIBΛEΨH:  Μάρκος Κακαβούλης, Πολτικός Μηχανικός ΚΤΥΠ ΑΕ
                και Ελένη Φάρκωνα, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΚΤΥΠ ΑΕ
ΣYNEPΓATEΣ: Ιωάννης Σκοπελίτης, Πολιτικός Μηχανικός,
                          εξωτερικός σύμβουλος για τις μεταλλικές κατασκευές.
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ: Αντώνης Κορωναίος Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΚΤΥΠ ΑΕ
TEXNIKH ETAIPΕΙA KATAΣKEYHΣ: ΠΕΤΚΑ ΑΕ

IΔIOKTHTHΣ: Κτηριακές Υποδομές ΑΕ (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων ΑΕ)
TOΠOΘEΣIA: Δήμος Αθηναίων, Περιοχή Πολύγωνο, οδοί Γούδα , Κεφαλά και Βώκου (ΟΤ 83109)

ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY  : Δ   = 856,95 μ2
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ           : E    =  607,25 μ2
ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ             :  Κ   = 362,90 μ2

XPONOΣ MEΛETHΣ        : 2013 - 2014
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ  : 2015 - 2016
ΠAPOYΣIAΣH KTIPIOY AΠO TON : Ιωάννη Φακίνο

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Το Νηπιαγωγείο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ  που προήλθε από την συγχώνευση των τεχνικών εταιρειών του Δημοσίου α) Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων ΑΕ β) Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ γ) Δημόσια επιχείρηση ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) και της δ) τεχνικής υπηρεσίας της ΚΕΔ.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/7/2014 με προϋπολογισμό μελέτης 1.970.000 ευρώ, με έκπτωση κατά την δημοπρασία 51,34 % και η εργολαβική σύμβαση  υπογράφηκε με ποσό  958.607,29 ευρώ.


1.3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο χώρος που είχε αποκτηθεί για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου, βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, το εμβαδόν του είναι μικρότερο από τις προδιαγραφές και έχει μεγάλες υψομετρικές διαφορές (κλίση περίπου 40%) . Η ανέγερση όμως διδακτηρίου για την συστέγαση την δύο νηπιαγωγείων ήταν απαραίτητη, λόγω των κακών συνθηκών στέγασής τους σε νοικιασμένο κτίριο.

Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή

Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή

Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή


1.3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο χώρος που είχε αποκτηθεί για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου, βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, το εμβαδόν του είναι μικρότερο από τις προδιαγραφές και έχει μεγάλες υψομετρικές διαφορές (κλίση περίπου 40%) . Η ανέγερση όμως διδακτηρίου για την συστέγαση την δύο νηπιαγωγείων ήταν απαραίτητη, λόγω των κακών συνθηκών στέγασής τους σε νοικιασμένο κτίριο.


1.4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου, που έφτανε τα 15 μέτρα , έπρεπε να αντιμετωπιστούν σύνθετα προβλήματα θεμελίωσης και αντιστήριξης των πρανών. Για την αντιστήριξη των πρανών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των εδαφοηλώσεων ενώ οι θεμελιώσεις των τριών κτηρίων των νηπιαγωγείων κατασκευάστηκαν σε δύο επίπεδα με κριτήρια την ασφάλεια και την οικονομία που πρέπει να έχει ένα δημόσιο έργο.
2.1. ΠEPIΓPAΦH ΚΤΙΡΙΟΥ

Επειδή η επιφάνεια του οικοπέδου δεν επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη δύο ανεξάρτητων ολοήμερων Νηπιαγωγείων, επιλέχτηκε η λύση με κοινούς κοινόχρηστους χώρους, με το απαραίτητο εμβαδόν για να εξυπηρετούν και τα δύο νηπιαγωγεία (χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων, χώρος φαγητού - κουζίνας, χώρους υγιεινής και ανάπαυσης νηπίων).
Το διδακτήριο τοποθετήθηκε  στην νότια πλευρά του οικοπέδου (κοινό όριο με γειτονικά κτίρια). Με την τοποθέτηση αυτή προκύπτει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της υπάρχουσας υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου, έτσι ώστε η Α’ στάθμη του κτιρίου (αίθουσες διδασκαλίας) να έχει ισόπεδη πρόσβαση από την οδό Βώκου (για την είσοδο ατόμων με κινητικά προβλήματα).
Το διδακτήριο αποτελείται από τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια (Κ1, Κ2, Κ3).
·         κτίριο Κ1 : αναπτύσσεται σε μία στάθμη (Α’ στάθμη) η οποία περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας , χώρους υγιεινής και ένα χώρο εισόδου στο διδακτήριο,

αίθουσες διδασκαλίας
αίθουσες διδασκαλίας
χώρους υγιεινής 

χώρους υγιεινής 

·         κτίριο  Κ2  : αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες (Α’ + Β’ + Γ΄ στάθμη ) και είναι μία ράμπα κυκλοφορίας η οποία ενώνει όλα τα επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται το νηπιαγωγείο.

ράμπα κυκλοφορίας

ράμπα κυκλοφορίας

ράμπα κυκλοφορίας

·         κτίριο   Κ3  : αναπτύσσεται σε τρεις κύριες στάθμες (Α’ + Β’ + Γ) και μία επί πλέον υπογείου στην οποία τοποθετούνται όλοι οι χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων (μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο, αποθήκη κτλ) και οι θέσεις στάθμευσης.
Αναλυτικότερα στην Α΄ στάθμη περιλαμβάνονται μία αίθουσα διδασκαλίας, η αίθουσα ανάπαυσης νηπίων, το γραφείο Νηπιαγωγών, χώροι υγιεινής νηπίων και ένας κλειστός χώρος διαλείμματος. 
Στην Β΄ στάθμη περιλαμβάνονται ο χώρος φαγητού - κουζίνας, χώροι υγιεινής νηπίων και ο χώρος πολλαπλών χρήσεων.

χώρος φαγητού - κουζίνας

χώρος φαγητού - κουζίνας

Στην Γ΄ στάθμη περιλαμβάνονται ο χώρος της 2ης εισόδου (είσοδος μέσω πεζοδρόμου με σκαλιά), ένας στεγασμένος χώρος διαλείμματος, χώροι υγιεινής νηπίων και μία μικρή αποθήκη.
Για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων του νηπιαγωγείου επιλέχθηκε η λύση μίας ράμπας, με την ανάλογη κλίση, για την εύκολη και ασφαλή κυκλοφορία την νηπίων.

                                         εύκολη και ασφαλή κυκλοφορία την νηπίων.


Δεν υπήρχε  η δυνατότητα διαμόρφωσης αυλείου χώρου, γι’ αυτό  προβλέφθηκε η κατασκευή ενός στεγασμένου χώρου διαλείμματος στην Γ΄ στάθμη, μαζί με την 2η είσοδο στο διδακτήριο. Περιμετρικά του διδακτηρίου διαμορφώνονται χώροι πρασίνου με χλοοτάπητα και φύτευση χαμηλού και υψηλού πρασίνου.


Στεγασμένος και αύλειος χώρος διαλείμματος και παιχνιδιού

Στεγασμένος και αύλειος χώρος διαλείμματος και παιχνιδιού

Στεγασμένος και αύλειος χώρος διαλείμματος και παιχνιδιού

Στεγασμένος και αύλειος χώρος διαλείμματος και παιχνιδιού

Στεγασμένος και αύλειος χώρος διαλείμματος και παιχνιδιού


2.2. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο διδακτήριο έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν κατά το δυνατόν, οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων και συγκεκριμένα  :

Βιοκλιματικές περσίδες


                         Χωροθέτηση – Προσανατολισμός
Λόγω των περιορισμών του οικοπέδου (μέγεθος, σχήμα, υψομετρικές διαφορές, πολεοδομικές δεσμεύσεις) το κτίριο τοποθετείται στην νότια πλευρά του και έγινε προσπάθεια να έχουν ένα καλό προσανατολισμό –  ανατολικό- οι αίθουσες διδασκαλίας . 
Φυσικός Φωτισμός – Αερισμός
Με την κατάλληλη τοποθέτηση παραθύρων και φεγγιτών στους κύριους χώρους, εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και ο φυσικός αερισμός των χώρων.

Βιοκλιματικές περσίδες
 Επίσης προβλέπεται σκιασμός των υαλοστασίων με οριζόντιες και κάθετες κινούμενες περσίδες ανάλογα με τον προσανατολισμό τους
Το ίδιο ισχύει και για την ράμπα κυκλοφορίας, η οποία φωτίζεται από μεγάλα υαλοστάσια και ο φωτισμός της ενισχύεται με ανοίγματα στην οροφή. 

Μεγάλα υαλοστάσια εξασφαλίζουν άπλετο φωτισμό

Στο κτίριο που στεγάζει τις ράμπες, ο φωτισμός εξασφαλίζεται και από τα διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλα που βρίσκονται στην οροφή

Μεγάλα υαλοστάσια εξασφαλίζουν άπλετο φωτισμό

Επίσης ο χώρος της ράμπας επειδή μπορεί να κλείνει από όλες της πλευρές της, μπορεί να λειτουργήσει και ως «θερμοκήπιο» όταν το επιτρέπει η ηλιοφάνεια της ημέρας .

2.3.                           Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις – Ενεργειακά συστήματα
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και προστασία των χρηστών, στις εσωτερικές συνθήκες άνεσης, στον σωστό φυσικό και τεχνητό φωτισμό, στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Το εκπαιδευτήριο έχει μελετηθεί με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και θα διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας τουλάχιστον Β.

Όσον αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου, οι εσωτερικές συνθήκες άνεσης και σωστής λειτουργίας επιτυγχάνονται με κεντρική εγκατάσταση μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 60%, κεντρική θέρμανση με τοπικά θερμαντικά σώματα και λέβητα πετρελαίου, αλλά και κεντρική εγκατάσταση ψύξης σε όλους τους χώρους του εκπαιδευτηρίου με αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης και τοπικές μονάδες ενσωματωμένες στην ψευδοροφή (σύστημα VRV).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου