Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το νοσοκομείο Κομοτηνής

Το Σωματείο Κτιριακών Υποδομών  εκπροσωπεί τους εργαζόμενους του δημόσιου τεχνικού φορέα Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤ.ΥΠ), ο οποίος προήλθε από την συγχώνευση του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων  (ΟΣΚ ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσοκομειακών  Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ ), της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και της τεχνικής διεύθυνσης της ΚΕΔ. Σαν τεχνικός φορέας έχει μελετήσει , δημοπρατήσει και επιβλέψει την κατασκευή χιλιάδων δημοσίων κτηρίων κυρίως σχολείων , νοσοκομείων, δικαστικών κ.ά.
   Με την υπ’ αριθμ. Υ4β/ΓΠ 20887/φ22/28.02.07 (ΓΑ84700/06.03.07) Υπουργική Απόφαση ανατέθηκε στην πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ η υλοποίηση των έργων α) Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης 400 κλινών και β) Ογκολογικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 400 κλινών. Τα δύο έργα υπάχθηκαν στις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το από 01.03.2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΔΙΤ  συνολικής επένδυσης 389.000.000,0 € για το Παιδιατρικό και 396.000.000,0€ για το Ογκολογικό.
   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Παιδιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης οι υπηρεσίες της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ  εκπόνησαν με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες Συμβούλου προκαταρτικές μελέτες  και  προέβηκαν στην Προκήρυξη της Α’ Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού Κλειστής Διαδικασίας – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (19.12.08).  Τελικά  για λόγους που σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικοπέδου -ιδιοκτησίας του Δήμου Μίκρας Θεσσαλονίκης- και με δεδομένο το με ΓΑ 115350/14.07.10 έγγραφο της ΕΓΣΔΙΤ, το ΔΣ της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ αποφάσισε με την υπ΄αριθμ. 2742/270/20.07.2010 απόφαση, τη ματαίωση της Α’ Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού Κλειστής Διαδικασίας - Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο : «Υλοποίηση Παιδιατρικού Νοσοκομείου – Τεχνική Διαχείριση αυτού και συναφείς υπηρεσίες με ΣΔΙΤ».
   Σε ότι αφορά το Νοσοκομείο Κομοτηνής  οι υπηρεσίες της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ  εκπόνησαν την μελέτη δημοπράτησης του έργου, ο φάκελος του έργου περιείχε όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6084/12.04.2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, , προϋπολογισμού 61.687.720,0€  με χρηματοδότηση του έργου από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ μετά από πρόσκληση της ΕΥΔ της Περιφέρειας; Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης απέστειλε την με αρ. πρωτ. 135134/17.04.2013 Αίτηση χρηματοδότησης, προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π Μακεδονία-Θράκη. Η ένταξη του έργου δεν έγινε και ως εκ τούτου η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ δεν προχώρησε στη δημοπράτησή του.
   Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα νοσοκομεία είναι σύνθετα έργα με κρίσιμο εξοπλισμό   και η μελέτη, επίβλεψη και παραλαβή τους  από το κράτος γινόταν από την  πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ που έχει τη σχετική τεχνογνωσία και σε συνέχεια από την ΚΤ.ΥΠ.
Σαν εργαζόμενοι θεωρούμε αυτονόητο και αναγκαίο. η ΚΤ.ΥΠ. να συμμετέχει στη διαδικασία  ανέγερσης των συγκεκριμένων νοσοκομείων που θα γίνουν με χρηματοδότηση του Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ).  Δυστυχώς όμως οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας και της Διοίκησης της ΚΤΥΠ ΑΕ  οδηγούν στην απόρριψη  οποιασδήποτε συμμετοχής  σε έργα όπως το Νοσοκομείο Κομοτηνής, σε μετατάξεις δεκάδων εξειδικευμένων συναδέλφων και στην πλήρη αποδυνάμωση και απαξίωση του φορέα, προκειμένου να δοθεί βορά στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων.  Μάλιστα η μόνη ενέργεια που έκανε η Διοίκηση για το συγκεκριμένο έργο είναι να στείλει τα σχέδια της μελέτης  δημοπράτησης του Νοσοκομείου Κομοτηνής, που είχε εκπονηθεί από την πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ (νυν ΚΤΥΠ ΑΕ),  άγνωστο σε μας που και σε ποιον. Σαν σωματείο εργαζομένων διαφωνούμε με αυτές τα επιλογές καθώς θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καθολική & ισότιμη παροχή δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών σχολείων, νοσοκομείων, δικαστικών κ.ά δημοσίων κτιρίων και αυτή την ευθύνη έχει επωμίζεται σήμερα η ΚΤ.ΥΠ.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία.Το Δ.Σ. του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου